Serve the city Dordrecht
Home  |  Sitemap  |  Contact

Steun ons

Giften
Wil je Serve the City ondersteunen met een financiele bijdrage? Dan kun je dit overmaken naar NL49 RABO 0167 84 9913 t.n.v. St. Dordste Evangelisatie. Gelieve bij de gift "Serve The City Dordrecht" als bestemming te vermelden. Giften zijn belastingaftrekbaar.

Serve the City onderdeel van de Dordtse Evangelisatie en is daarom een Algemeen Nut Beoogende Instelling.